Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματος" Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου" στους Δήμους του Νομού Χανίων.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από το μέλος του Δ.Σ. της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και  Περιβαλλοντικής Ο-μοσπονδίας κ.Αγγέλα Μπαρτσιώκα

Παρακολούθησαν    810 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Αποκόρωνα
                                506 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Κισσάμου
                                619 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πλατανιά

Σύνολο                  1.935 μαθητές.

Η Π.Φ.Π.Ο θεωρεί ότι  μέσα από την ενημέρωση των μικρών μαθητών μπορεί να υπάρξει αλλαγή στη νοοτρο-πία των αυριανών πολιτών,  ώστε να υπάρξει σεβασμός στα ζώα.

Θα συνεχίσουμε και την νέα χρονιά με το καινούριο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα:" ΄Ανθρωποι και ζώα. Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη".

Στόχος μας θα είναι να μη μείνει κανένα σχολείο στην Ελληνική επικράτεια που να μη παρουσιαστεί το πρό-γραμμα.Κανένας μαθητής που να μη γίνει κοινωνός της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ζώων και τις υπο-χρεώσεις μας απέναντι σε αυτά.