Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Μέσης του Δήμο Βιάννου»  προϋπολογισμού 157.000,00 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος  Μανόλης Αγαπουλάκης,   και ο  επιβλέπων   μηχανικός Γιώργος Παπαμαστοράκης .

Με το συγκεκριμένο έργο  προβλέπει η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και  νέας  δεξαμενής  που θα καλύπτει ολόκληρο τον οικισμό Μέση ενώ θα γίνουν οι  συνδέσεις των οικιών µέχρι και το φρεάτιο του υδρομετρητή

Οι εργασίες που θα γίνουν συνοπτικά είναι οι εξής :

Χωματουργικές εργασίες για τη κατασκευή νέας δεξαμενής καθώς και δρόμου πρόσβασης προς τη δεξαμενή. Περιλαμβάνεται η εκσκαφή, και η  μεταφορά των υλικών σε εγκεκριμένη περιοχή, καθαρισμός του χώρου.

Εργασίες σκυροδέτησης νέας δεξαμενής ύδρευσης, χωρητικότητας 63,00 m3 από οπλισμένο σκυρόδεμά C 20/25. Η δεξαμενή θα είναι πλήρης µε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Υδραυλικές εργασίες ( εκσκαφές, επιχώσεις κλπ) για τη δημιουργία φρεατίου, όπου θα τοποθετηθούν οι νέοι αγωγοί, κατασκευή δικτύων µε εξαρτήματα. Αποκατάσταση οδοστρώματος, σε ικανοποιητική διατομή. Ουσιαστικά θα ανακατασκευαστεί  το μεγαλύτερο τμήμα των οδών  εντός οικισμού ενώ  θα κατασκευαστούν  τρείς νέες ιρλανδικές διαβάσεις  εκτός του  οικισμού για την διευκόλυνσης της  κυκλοφορίας .

Υδροδότηση όλων των  κατοικιών του οικισμού µε φρεάτια και υδρομετρητές.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε: "Ο οικισμός Μέση της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου είναι ο οικισμός που δυστυχώς µπορεί να ομολογηθεί ότι οι υποδομές του σε δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι ανύπαρκτες. Δίκτυο  ύδρευσης  που σήμερα δεν διανοείται κανείς ότι θα απουσιάζει από κάποιον οικισμό, στο συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχει.  Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στο Δήμο που αφορά την κατασκευή  εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Μέση της Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Βιάννου που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών των κατοίκων του οικισμού . Θέλω επίσης να ευχαριστήσω  ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη  για  την ουσιαστική συμβολή του και χρηματοδότηση του ."

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης  με κωδικό ΣΑΕΠ Κρήτης 402, µε ΚΑ 2014ΕΠ40200002 .