Δείτε αναλυτικά, τις θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης που έχουν οριστεί

Την Δευτέρα 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής.

Ο διαγωνισμός αφορά συνολικά 33 σημεία, μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου Χανίων, εκ των οποίων τα 21 βρίσκονται στη Νέα Κυδωνία, 9 στο Ακρωτήρι, 2 στη Σούδα και ένα στην πόλη των Χανίων.

Οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων , Οικονομική Υπηρεσία ,Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ.8.