Σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την ομάδα εθελοντικής στήριξης "ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ", για την προμήθεια ενός κρανιοτόμου μηχανήματος για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝ Χανίων, η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το ΓΝ Χανίων και έχουν εγκριθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (τεχνικές προδιαγραφές κ.α.) για την προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναμένεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. 

Η προμήθεια του κρανιοτόμου μηχανήματος θα υλοποιηθεί με ιδίους πόρους-δαπάνη του Γ.Ν. Χανίων.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ,  δεν υπάρχει λόγος για την κατάθεση δωρεών από πολίτες και φορείς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, όπως ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ για τον συγκεκριμένο λόγο.

"Σεβόμενοι την εθελοντική προσφορά, παρουσία και συνεργασία, απαραίτητη και χρήσιμη για την συμπόρευση σε κάθε προηγμένη κοινωνία, η 7η ΥΠΕ Κρήτης παρακαλεί και προσκαλεί για την ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου συνεργασίας με κάθε εθελοντικό φορέα, προκειμένου η κάθε ευγενική χορηγία που υλοποιείται από το υστέρημα του πολίτη, να ανταποκρίνεται σε πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες του δέκτη", αναφέρει η ανακοίνωση.