Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Νίκος Καζαντζάκης", την Πέμπτη 9 Ιουνίου  και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Απολογισμός δράσης Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2015-2016
Κριτική μελών
Συζήτηση και προτάσεις μελών πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης της 85ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ενημέρωση από εκπρόσωπο  της  ΔΟΕ

Για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γ.Σ., ο σύλλογος έχει εξασφαλίσει άδεια απουσίας μίας ημέρας από τα σχολεία, σύμφωνα με  την  απόφαση  του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε όσους εκπαιδευτικούς πάρουν μέρος στις εργασίες της συνέλευσης.