Από τις πιο χαρακτηριστικές αλλαγές είναι η δυνατότητα διαχείρισης και πώλησης σε funds όλων ανεξαιρέτως των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου

Όπισθεν ολοταχώς σε μία σειρά ζητήματα γύρω απ' τη διαχείριση «κόκκινων» και «πράσινων» δανείων για τα οποία είχε φροντίσει να προβλέψει εξαιρέσεις μέσα στο πολυνομοσχέδιο έκανε η κυβέρνηση μέσα από την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Έτσι πλέον θα ανατίθεται στις εταιρείες – μη τραπεζικά ιδρύματα η διαχείριση και των μικρών ενυπόθηκων δανείων, κάτι για το οποίο υπήρχε σαφής απαγόρευση στο πολυνομοσχέδιο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Από τις πιο χαρακτηριστικές αλλαγές επίσης είναι και η δυνατότητα διαχείρισης και πώλησης σε funds όλων ανεξαιρέτως των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου.

Αν και στο κείμενο της τροπολογίας δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, ο υπ. Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος δήλωσε στη Βουλή ότι η κατάπτωση των εγγυήσεων δεν θα προσμετράται στο δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν θα ενεργοποιείται ο αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης δημοσιονομικών αποκλίσεων, ο περίφημος “κόφτης”.

Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με την τροπολογία είναι:

* Επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης «κόκκινων» και «πράσινων» δανείων σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ακόμη και όσων συνδέονται με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ. Το παραπάνω δεν αφορά δάνεια όλων των κατηγοριών. Ωστόσο συνεχίζεται η απαγόρευση της πώλησης των εν λόγω δανείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

* Επιτρέπεται η διαχείριση αλλά και η μεταβίβαση σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις όλων των δανείων που έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η κυριότερη συνέπεια από την εξέλιξη αυτή είναι ότι τα funds, αποκτώντας “κόκκινα” δάνεια αυτής της κατηγορίας θα στραφούν στον εγγυητή, εν προκειμένω το Δημόσιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του υπ. Οικονομικών.

* Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται εξυπηρετούμενο δάνειο σε εταιρεία και αυτό είχε κυμαινόμενο επιτόκιο θα επιτρέπεται πλέον υπό προϋποθέσεις η αύξηση από την εταιρεία που αγοράζει το δάνειο του περιθωρίου -επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς - σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχαν καθορισθεί στη δανειακή σύμβαση από την τράπεζα τη στιγμή της μεταβίβασης. Υπενθυμίζεται ότι στον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα δεν επιτρεπόταν να συμβεί κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, τώρα δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ειδικά για μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. 

* Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης δανείων και τις αλλοδαπές σε ό,τι αφορά το πιστωτικό ίδρυμα που θα καταβάλλουν το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στην περίπτωση που θέλουν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και στη δανειοδότηση δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια διαχειρίζονται. Σύμφωνα με την τροπολογία οι ελληνικές εταιρείες οφείλουν να καταβάλουν το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικής τράπεζας, ενώ οι εταιρείες με έδρα σε χώρα - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να καταβάλλουν το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που βρίσκεται σε χώρα - μέλος ΕΟΧ.

Πηγή: protothema.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook