Τραγικά είναι τα στοιχεία για το ΕΣΠΑ και στην Κρήτη καθώς οι πληρωμές-απορροφήσεις των κοινοτικών κονδυλίων ανέρχονται μόλις σε 100.402.024 ευρώ, ποσοστό 19,00 % του
προϋπολογισμού των 514 εκατομμυρίων που έχουν ήδη ενταχθεί!


Πατρις