Ξεκινά, σήμερα,  Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 μ.μ. αρχίζει στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»  (πρώην «Ανδρόγεω») η διαδικασία διαβούλευσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης  (ΣΟΑΠ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που αφορά στην πόλη του Ηρακλείου.  

Στη διευρυμένη συνεδρίαση, στην οποία θα παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, θα γίνει η παρουσίαση του πρώτου και τμήματος του δευτέρου σταδίου της σχετικής μελέτης  από την μελετήτρια κ. Αναστασία Λαγουδάκη Χωροτάκτη -  Πολεοδόμο.

Τα στάδια αυτά θα περιλαμβάνουν τα Χαρακτηριστικά και τη Δυναμική της περιοχής ΣΟΑΠ – ΒΑΑ,  τους Άξονες Στρατηγικής και τον Πίνακα των Δράσεων, όπως έχουν προσδιορισθεί μέχρι σήμερα και προτείνονται από τον Δήμο.

Με αυτή την διαδικασία θα ανοίξει ο διάλογος για επισημάνσεις -  συμπληρώσεις - νέες προτάσεις, ώστε να οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.