Καθήκοντα νέου Α’ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης αναλαμβάνει ο κ. Μανώλης Φραγκάκης.

Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μανώλης Αλιφιεράκης
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μανώλης Φραγκάκης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θωμάς Φορτετσανάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Θανάσης Περισυνάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:  Παράσχος Τζόρβας