Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ο Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Ο κ. Σταθάκης, τόνισε ότι βασικός στόχος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δίκαιη ανάπτυξη και στη συνέχεια απάντησε στα τρία βασικά «ερωτήματα» που προκύπτουν σε σχέση με την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης. 

«Ερώτημα πρώτο: Θα είναι μια στρατηγική ανάπτυξης η οποία θα στηρίζεται σε χαμηλούς μισθούς και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απέναντι σε αυτό το δίλημμα, η δική μας κυβέρνηση τοποθετείται ευθέως, θα είναι μια στρατηγική που αξιοποιεί το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό της.
 
Το δεύτερο ερώτημα αφορά το ίδιο το περιεχόμενο της ανάπτυξης στους τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εδώ οι απαντήσεις που δίνουμε είναι ευθείς και συγκεκριμένες: Η ανάπτυξη πρέπει να είναι εξωστρεφής και αυτό μπορεί να γίνει με αξιοποίηση της καινοτομίας και σε τομείς που έχουν έντονα συγκριτικά πλεονεκτήματα (π.χ. αγροδιατροφικό δίκτυο) με παράλληλη αναβάθμιση παραδοσιακών τομέων με μεγάλα πλεονεκτήματα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.
 
Το τρίτο ερώτημα είναι το τι κράτος θέλουμε και η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι είτε η αποχή του κράτους -όπως προτείνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι- από οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία, ή ένα κράτος απλοποιημένο απέναντι στα θέματα της γραφειοκρατίας, βαθιά αναπτυξιακό όμως, ικανό να επιτελέσει το ρόλο του αρωγού και της στήριξης όλης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, που θέλουμε εμείς.»

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην κοινή φιλοσοφία που διέπει το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το νέο ΕΣΠΑ, τόσο ως προς τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που ενισχύονται όσο και ως προς την επενδυτική λογική που ακολουθείται, μοχλεύοντας πόρους, με σκοπό το μέγιστο οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του νέου Νόμου σημείωσε: «Πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 262 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για την αποπληρωμή παλαιότερων επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Η αποπληρωμή αυτών των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα αντληθούν πόροι ύψους 354 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ για τα νέα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Επιπλέον 120 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί από το εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2016, ενώ η αύξηση του εθνικού σκέλους στο ΠΔΕ για το 2017, στο 1 δισ. ευρώ, θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους πόρους για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Οι πόροι δεν εξαντλούνται σε αυτά τα νούμερα. Ακολουθώντας τη ζήτηση και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα φέρουν στην ελληνική οικονομία, θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να αξιοποιήσουμε κι άλλους πόρους, είτε εθνικούς, είτε από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, στην κατεύθυνση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που χαράζει η κυβέρνηση».

Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρθηκε εκτενώς στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους επισημαίνοντας ότι  επηρέασαν ελάχιστα τη διάρθρωση της οικονομίας, καθώς δεν είχαν καθαρή στόχευση και όραμα για το μέλλον της οικονομίας. «Περιόρισαν το ρόλο τους σε έναν μηχανισμό παροχής ρευστότητας στην οικονομία ενισχύοντας τους καθιερωμένους κλάδους διστάζοντας να θέσουν σαφείς κλαδικούς ή οριζόντιους στόχους» είπε χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και σκιαγραφεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό και δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων περιέγραψε αναλυτικά τις καινοτομίες του νέου Νόμου, οι κυριότερες εκ των οποίων συνοψίζονται στα εξής: μεγαλύτερη έμφαση στις φοροαπαλλαγές, πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο (<5 εκ.), συνδυασμός με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, έμφαση στη δημιουργία συνεργειών και δικτυώσεων στην ελληνική οικονομία, εισαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης των συνεπειών του νόμου τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του (on going) όσο και εκ των υστέρων (ex post) κλπ. 

«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, των συνεργασιών, του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και τη συνολική επανεκβιομηχάνιση της χώρας. Δίνει έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της   ανταγωνιστικότητάς της, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, αξιοποιώντας την αξιόλογη θέση της χώρας στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ύπαρξη αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού και ενισχύει ιδιαίτερα δυο κλάδους: της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της  Αγροδιατροφικής  αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό)» κατέληξε ο κ. Λαμπριανίδης.