Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας θα καλύπτει τα περιφερειακά Ψυχιατρικά Ιατρεία των Αποκεντρωμένων Οργανικών Μονάδων  Σητείας και Ιεράπετρας, για το Μήνα Ιούνιο του 2016 τις παρακάτω ημέρες :

Ιατρείο Σητείας :  7-6-2016 από τις 09:30-14:00 και θα καλύπτει τακτικά και έκτακτα περιστατικά, καθώς και διασυνδετικά  περιστατικά της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας.

Ιατρείο Ιεράπετρας : 8-6-16 και 29-6-16 από τις 09:00 έως τις 14:00  και θα καλύπτει τακτικά και έκτακτα περιστατικά καθώς και διασυνδετικά  περιστατικά της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας  Ιεράπετρας.

Ραντεβού κλείνονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, στο τηλ.  28410 – 82300