Την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου HEI PLADI «Καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση σχετικά με τη φυτική ποικιλότητα: Ευέλικτες μαθησιακές πρακτικές για νέες θέσεις στην αγορά εργασίας» (“Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market”). 

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus / άξονας 2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης» και αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή ενός ευέλικτου μαθησιακού εργαλείου - πακέτου που σχετίζεται με την αξιολόγηση, προστασία και διατήρησης της φυτικής ποικιλότητας. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και στόχος αυτού του εργαλείου είναι να παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες στους χρήστες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις νέων θέσεων στην αγορά εργασίας, που σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας. Το έργο βασίζεται στην κινητικότητα των φοιτητών, είτε υπό τη μορφή εικονικής κινητικότητας (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) είτε με τη συμμετοχή των φοιτητών σε δραστηριότητες όπως πρακτική άσκηση σε εργαστήρια, βοτανικούς κήπους, τράπεζες σπερμάτων κτλ.

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Molise (Ιταλία) ενώ συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια του Κάλιαρι (Ιταλία), της Λισαβόνας (Πορτογαλία), της Σόφιας (Βουλγαρία), της Μάλτας, ο Βοτανικός Κήπος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών (Πολωνία) και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Ελλάδα). Μέσω αυτής της στρατηγικής συμμαχίας, το έργο σκοπεύει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2011 για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής περιοχής ικανοτήτων και προσόντων και την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα ευέλικτο πακέτο μαθησιακών εργαλείων σε θέματα διαχείρισης και διατήρησης της φυτικής ποικιλότητας.