Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Μάιο του 2016

13,6 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το πεντάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, με την κίνησησ των επιβατών αν απαρουσιάζει αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2015. Αύξηση 5,3 % παρουσιάστηκε και στο σύνολο των πτήσεων το πεντάμηνο του 2016.

Αναλυτικά, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το πεντάμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 134.305 χιλιάδες (από τις οποίες 70.372 εσωτερικού και  63.933 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 5,3  % (+ 6,6 % στις πτήσεις εσωτερικού και + 4,0 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί  127.517  χιλιάδες πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το πεντάμηνο του 2016 έφθασε τα 13.597.700 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 10,3 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί  12.325.554 εκατομμύρια επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

5ΜΗΝΟ ΄15 :        127.517 ( χιλιάδες)                                  12.325.554 (εκατομμύρια)

5ΜΗΝΟ ΄16 :        134.305 (χιλιάδες)                                   13.597.700 (εκατομμύρια)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ :        +5,3%                                                         +10,3%

*Αύξηση 8,05% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Μάιο του 2016

Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Μάιο του 2016 προκύπτουν τα εξής : 

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια  5.076.207 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+10,85% επιβάτες εσωτερικού και + 7,0% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +8,05 %.

*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Μάιο του 2016

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Χανίων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Μάιο.

Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΑΙΟΥ 2016

*ΑΘΗΝΑ                       1.795.859 (εκατομμύρια επιβάτες)

* ΗΡΑΚΛΕΙΟ                    723.259 (χιλιάδες επιβάτες)

* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             523.493 (χιλιάδες επιβάτες)

*  ΡΟΔΟΣ                          507.164 (χιλιάδες επιβάτες)

* ΧΑΝΙΑ                         

   320.865  (χιλιάδες επιβάτες)