Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β για το ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας.

Η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας προκήρυξε τις ακόλουθες τέσσερις (4) επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών, κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β΄: 

•    1 θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
•    1 θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας.
•    1 θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
•    1 θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής.

Η αίτηση –δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο ΓΝ –ΚΥ Ιεράπετρας έως και 29 Ιουνίου 2016 ή ταχυδρομικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία στη Δ/νση του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού και στο τηλέφωνο 28423-40205 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.