Ο Δήμος Πλατανιά θα δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους ζωγράφους για παραχώρηση  θέσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 172/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας  Πλατανιά  έως  15/6/2016. 

Για πληροφορίες: Χατζηδάκης Στέφανος 28213 40010, Ελληνάκη Κατερίνα    2821340024