Το διήμερο σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και την Νομική βιβλιοθήκη . Πολύ μεγάλη η συμμετοχή

Όλα τα νέα δεδομένα στην διεξαγωγή μιας Ποινικής Δίκης , παρουσιάστηκαν στο διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων με την συνδρομή της Νομικής Βιβλιοθήκης και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νέους και παλιούς δικηγόρους των Χανίων.

Από την  έναρξη ποινικής διαδικασίας, την Προδικασία, την  Εισαγωγή και την Διαδικασία στο ακροατήριο μέχρι την λήψη της Απόφασης, όλα τα στάδια αναλύθηκαν από τον εισηγητή δικηγόρο Θρασύβουλο Κονταξή.

 


 Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το «κλίμα» και τους ρυθμούς του ποινικού ακροατηρίου, τόσο μέσα από την κατανόηση και απόκτηση των προαπαιτούμενων νομικών γνώσεων (έναρξης - κίνησης και διεξαγωγής της ποινικής δίκης), όσο και από τη διαμόρφωση του αναγκαίου ψυχολογικού υπόβαθρου για τη σωστή προετοιμασία του υπερασπιστή του δικαίου

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μαχόμενους Δικηγόρους (μη εξειδικευμένους ποινικολόγους), που επιθυμούν άμεσα και με ασφάλεια, να αποκτήσουν (παράλληλα με τον κλάδο που δικονομούν) συνολική εικόνα χειρισμού των ποινικών υποθέσεων και της διαδικασίας της ποινικής δίκης. Νέους Δικηγόρους για την απόκτηση άμεσης εμπειρίας, καθώς και την εξοικείωσή τους στην επιμέλεια μιας ποινικής υπόθεσης και στη διεξαγωγή μιας ποινικής δίκης. Ασκούμενους Δικηγόρους για την κατανόηση της πρακτικής διάστασης της ποινικής δίκης και την εισαγωγή τους στο κλίμα του ακροατηρίου.