Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ηρακλείου που σκοπό έχει να στηρίζει τους μαθητές όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαχειρίζονται τα θέματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, οργανώνει κι εφέτος τις «Ημέρες Ενημέρωσης» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕ.ΣΥ.Π «ΠΥΞΙΔΑ», Μονοφατσίου 8,  στο κτήριο της Δ.Δ.Ε. στο Β΄ όροφο. 

Πρόκειται για Workshops Εργαστήρια και απευθύνονται:

α) σε μαθητές Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για την τελική λήψη απόφασης από τους ίδιους ενόψει της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, με ημέρες υλοποίησης 21, 23, 29, Ιουνίου, 4, 5, Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 έως 13:00.

β) σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου για επιλογή τύπου Λυκείου, σε μαθητές Α΄και Β΄τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητας αντίστοιχα, με σκοπό τη διασαφήνιση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων με ημέρες υλοποίησης 17, 22, 28, Ιουνίου 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 έως 13:00.

Οι Ημέρες Ενημέρωσης του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου  με ελεύθερη είσοδο, είναι προσφορά του δημόσιου σχολείου στην πληροφόρηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το ΚΕΣΥΠ καλεί τους μαθητές να  συμμετέχουν.