Από το Κ.Α.Π.Η. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώθηκιε ότι στο πλαίσιο εκδρομής (διάρκεια 8-9 ημερών) που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε Ήπειρο - Κέρκυρα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη 2016, παρακαλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές με πλήρες πρόγραμμα της εκδρομής να τις υποβάλλουν στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. οδός Νικηφόρου  Φωκά 43 μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.

Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή  και με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  κατά τις εργάσιμες hμέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2842024268.