Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για την ένταξη μαθητών Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, ελληνικών μαθημάτων, υποβάλλονται από την 21η Ιουνίου 2016 έως και την 29η Ιουλίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2813412525 & 2813412530 και στον ιστότοπο www.crete.gov.gr  (ενότητα ανακοινώσεις) της Περιφέρειας Κρήτης.