Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «Αναπτυξιακή Κρήτης», πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15/06. 

Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο  εξελέγη ομόφωνα και διαμορφώθηκε ως εξής:

•    Πρόεδρος: Ο κ.Μαργαρώνης Ιωάννης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων.
•    Αντιπρόεδρος  Α΄: Ο κ.Χαριτάκης Θωμάς,  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
•    Αντιπρόεδρος  Β΄: Ο κ.Αλιφιεράκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
•    Αντιπρόεδρος  Β΄: Ο κ.Γιακουμάκης  Γεώργιος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 
•    Μέλη : 
o    Ο κ.Κουρλετάκης  Γεώργιος, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
o    Ο κ.Επανωμεριτάκης Γεώργιος, Διευθυντής Δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.
o    Ο κ.Νικολακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.