Ο Γιάννης Κουράκης, ως μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης συμμετέχει στη Συνεδρίαση της Επιτροπής ``Οικονομική Πολιτική  (ΕCON) ``, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρακοβία  της Πολωνίας στις 21 & 22 Ιουνίου 2016.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής στα Θέματα Ημερησίας Διάταξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Σχέδια Γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ.

⦁     Γνωμοδότηση με θέμα «Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ».

⦁    Γνωμοδότηση με θέμα «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων» (EDIS)».

⦁    Γνωμοδότηση με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος».