Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώθηκε ότι στις περιοχές Μαραθίτης, Άγιος Ραφαήλ, Σύλλαμος , Άγιος Βλάσης θα γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διακοπή τροφοδοσίας  κάθε Τρίτη, Πέμπτη , Σάββατο .

Τις ίδιες ημέρες αντίστοιχα θα υδρεύεται ο παλιός και νέος οικισμός των Βασιλειών.

Τροποποίηση της διανομής αυτής είναι πιθανή μόνο σε περιπτώσεις βλάβης (δικτύου ή γεωτρήσεων) , ή σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η τροφοδοσία .

Συνιστάται στους καταναλωτές των περιοχών αυτών η ορθολογική χρήσης του νερού αλλά και η άρδευση.