Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).