Αλλαγή στην ώρα εκκίνησης του 13ου Ιστορικού Ράλλυ Κρήτης, λόγω της αυτοκινητοπομπής της Ιεράς Συνόδου.

Η εκκίνηση του 13ου Ιστορικού Ράλλυ Κρήτης  θα δοθεί στίς 9:15 απο την πλατεία δικαστηρίων. Τα αυτοκίνητα θα βρίσκονται εκεί από τίς 8:30.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται λόγο της αυτοκινητοπομπής της Ιεράς Συνόδου και γιά να μήν προκληθεί πιθανό κυκλοφοριακό πρόβλημα, όωπς ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ιδιοκτητών παλαιών αυτοκινήτων Κρήτης.