Σας προσκαλούμε, στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

2.    Καθορισμός προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης) 

3.    Αποδοχή χρηματοδότησης  για την «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

4.    Αίτημα τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εγκατάσταση του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

5.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για τη υλοποίηση των Πράξεων «1. Αντικατάσταση Τμημάτων Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Ιεράπετρας και 2. Αποκατάσταση Λειτουργικότητας υφιστάμενης γεώτρησης Ανατολής»    (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

6.    Ανακήρυξη του Δήμου Ιεράπετρας ως ελεύθερη ζώνη από τις συμφωνίες TTIP- CETA- TiSA»  (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)

7.    Γνωμοδότηση για τη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στη θέση Καθαράδες, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

8.    Λήψη περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην άρδευση των Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και Μακρυλιάς κατά τη διάρκεια της θερινής αρδευτικής περιόδου 2016 (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

9.    Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων»  από ιδιώτη, λόγω διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα του Δήμου   (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής) 

10.    Επικαιροποίηση του εγχειριδίου διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

11.    Εγκατάσταση Σταθμών παροχής τροφής- νερού, καθαριότητας και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιεράπετρας   (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης) 

12.    5η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

13.    Ανάκληση της με αρ. 112 /2016 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τη με αρ.45/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

14.    Ανάκληση της με αρ. 128/2016 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση της με αρ.44/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» που αφορά στη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του, έτους 2016  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

15.    Απολογισμός ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: Μιχ. Σπυριδάκης)

16.    Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου    (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

17.    Επικαιροποίηση της με αρ.13/2016 Μελέτης του έργου «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή», λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

18.    Παράταση  σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών Δ.Ε. Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης) 

19.    Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης και έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

20.    Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου»   (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

21.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού»   (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

22.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού Ιεράπετρα- Καλαμαύκα»   (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

23.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες του Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

24.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων ύδρευσης περιοχής Λιθινών-Μεταφορά νερού για ύδρευση παραλιακής ζώνης (Λαγκάδα- Πιλαλήματα-Ανάληψη-Μ. Γιαλός-Κουτσουράς Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

25.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο Μύρτους»   (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

26.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μεταφορά αντλιοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού Μύρτους» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

27.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Η/Μ στο Βιολογικό Καθαρισμό Μύρτους»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

28.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Κεντρικού Υδραγωγείου Πόλης Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

29.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Ανατολής»   (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

30.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

31.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγίου Ιωάννη, Σχινοκαψάλων και Ορεινού Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

32.    Τροποποίηση της με αρ.255/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής στήριξης του ΤΕΙ Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

33.    Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

34.    Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

35.    Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

36.    Διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης λόγω διαρροών-υπερκαταναλώσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

37.    Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λανθασμένων εγγραφών κυβικών μέτρων νερού   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)