Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας  για την «Βελτίωση  αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» 

2ο Θέμα:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας»