Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων καταγγέλλει την κατάργηση οργανικών θέσεων στα Χανιά με την ΚΥΑ. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν.Χανίων

«Το Υπουργείο χρησιμοποίησε επιλεκτικά αποφάσεις συλλογικών οργάνων όπως τα Δ. Συμβούλια , τα οποία μετά από πρόταση του τότε Διευθυντή εκπαίδευσης γνωμοδότησαν για ιδρύσεις - καταργήσεις οργανικών θέσεων .

Η πρόταση περιελάμβανε κατάργηση ανενεργών από χρόνια οργανικών θέσεων και ίδρυση νέων στα σχολεία, στα οποία υπάρχουν αντίστοιχες λειτουργικές ανάγκες.

Επρόκειτο ουσιαστικά για ανακατανομή των οργανικών θέσεων με στόχο τον περιορισμό των μόνιμα υπεράριθμων συναδέλφων , οι οποίοι πολλές φορές τις καταλαμβάνουν χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν λειτουργούν και την απόδοση της πραγματικής οργανικότητας στα σχολεία ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η πολιτική ηγεσία στα πλαίσια του περιορισμού του ανθρώπινου δυναμικού , της  δημιουργικής λογιστικής για τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων , και παρά τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, υιοθέτησε την πρόταση όχι ολοκληρωμένη , αλλά μόνο κατά  το μέρος που  αφορά τις καταργήσεις οργανικών θέσεων και την επέκτεινε, αποφασίζοντας την κατάργηση περισσότερων οργανικών θέσεων χαρακτηρίζοντας μάλιστα και οργανικά υπεράριθμους συναδέλφους η ύπαρξη των οποίων θα "ακυρώσει" στην ουσία τη διαδικασία των μεταθέσεων, αφού θα καταλάβουν κατά προτεραιότητα τις οποίες κενές θέσεις υπάρχουν στα σχολεία της πόλης ενώ δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις προτάσεις για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Π.Ε Χανίων.

Καλούμε το Υπουργείο να εφαρμόσει ολόκληρη την πρόταση και να προχωρήσει στην ίδρυση των οργανικών θέσεων που προτείνονται»