Ανακοινώθηκε πρόγραμμα ανάκλησης του γενικού εισαγωγέα αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα. Δείτε ποια οχήματα αφορά και για ποιο λόγο εκτελείται η ανάκληση.

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία GM Ελλάς Α.Ε., γενική εισαγωγέας αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Opel τύπου Mokka.

Η ανάκληση αφορά σε 374 οχήµατα, εκ των οποίων 369 είναι στην κατοχή των καταναλωτών, µοντέλα ετών 2015 / 2016. Σύµφωνα µε έρευνες που διεξήγαγε η Opel, ποιοτικοί έλεγχοι έδειξαν ότι, υπάρχει η πιθανότητα εισχώρησης νερού µέσα στη σύνδεση της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου φρένων EBCM.

Στη χειρότερη περίπτωση, το νερό µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα, το οποίο ενδεχοµένως να οδηγήσει σε ροή υψηλής ενέργειας και απότοµη θέρµανση της περιοχής µε ενδεχόµενο ανάφλεξης. Για να διορθωθεί αυτό το ζήτηµα, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το κάλυµµα του νερού στο κλιπ στερέωσης σφραγίζει σωστά. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή µόνωση του φις στερέωσης της EBCM. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβες ή ατυχήµατα που να σχετίζονται µε την παραπάνω διορθωτική ενέργεια. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων, που εµπλέκονται στην ανάκληση, θα ενηµερωθούν µε συστηµένη επιστολή, καθώς και µε τηλεφωνική επικοινωνία, για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προληπτικές διορθωτικές εργασίες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να επικοινωνούν µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας GM Ελλάς Α.Ε. στο τηλέφωνο 211 211 1543.

autotriti.gr