Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σε έκτακτη συνεδρίαση του, σήμερα, Τετάρτη, 29/06/2016 αποφάσισε ομόφωνα για τον αποβιώσαντα πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Ιορδάνη Δατσέρη, την έκδοση ψηφίσματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει:

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε δρόμο του Ηρακλείου. 
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του.