Απογοητευτική είναι η εικόνα των ληξηπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ στον νομό Ηρακλείου, που ξεπερνούν τα 80 εκατομ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το 1/3 των πελατών στον νομό Ηρακλείου χρωστά ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς στην επιχείρηση, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε οφειλές άνω των 1000 €.

Συγκεκριμένα στον Νομό Ηρακλείου, η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις 30 Απριλίου έχει ως εξής:

•    Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα € 83,7 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 36,5% του συνόλου των πελατών του Νομού Ηρακλείου, ποσοστό πολύ υψηλό συγκριτικά με τους υπόλοιπους Νομούς.

•    Οι οφειλές των οικιακών πελατών αγγίζουν το 41 %, εκ των οποίου το 62,4 % αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των € 1.000, οι οποίες αντιστοιχούν μόνο στο 18% των οικιακών οφειλετών.

•    Το ποσοστό των επαγγελματικών πελατών που οφείλουν ανέρχεται στο 55,6 %, εκ του οποίου το 76 % αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των € 3.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο 15,5% των επαγγελματικών οφειλετών. Ενδεικτικά, 1.000 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 51,3 % των αντίστοιχων οφειλών.

•    Οι οφειλές των αγροτικών πελατών ανέρχονται στο 3,4 %.