Το μήνυμα του αναγνώστη, το οποίο συνοδεύει τις φωτογραφίες:

"Να υποθέσω ότι τα αυτοκίνητα που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο είναι για να προστατεύσουν, από κανέναν ασυνείδητο οδηγό, τους θαμώνες του καφενείου οι οποίοι κάθονται στο δρόμο."