Οικονομικά κίνητρα σε 311 συνολικά αγροτικούς ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούν σε άγονες περιοχές προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιεράκη.

Τα οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 400 €.

Σύμφωνα με την απόφαση και σ ό, τι αφορά στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης,  προβληματικές και άγονες περιοχές χαρακτηρίζονται ως ακολούθως:

Η ως άνω απόφαση συμβάλλει ουσιαστικά και σημαντικά στη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στις άγονες δυσπρόσιτες περιοχές της Κρήτης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή των γιατρών στην προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στη διασφάλιση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην υγειονομική φροντίδα.