Ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης προχώρησε στην ανάθεση στην εταιρεία, LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικής ανάλυσης για τη Δημιουργία Καταφυγίου Ελλιμενισμού Τουριστικών και λοιπών Σκαφών στο Δ.Δ. Καλυβών του Δήμου Αποκορώνου Π.Ε. Χανίων».

Σύντομη περιγραφή:

Ο οικισμός Καλυβών είναι παράκτιος ευρισκόμενος στην είσοδο του κόλπου Σούδας, είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό οικισμός του Δήμου Αποκορώνου, καθώς και ένας εκ των σημαντικών τουριστικών προορισμών του Δήμου, λόγω των επισκεπτών πολυήμερης διαμονής (που εξυπηρετούνται από τις μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες κάθε τύπου και κατηγορίας που υπάρχουν στον οικισμό και πέριξ αυτού), των επισκεπτών ημερήσιας παρουσίας (που επισκέπτονται τον οικισμό λόγω των δύο πολυσύχναστων ακτών του και των υπηρεσιών εστίασης) αλλά και των ξένων, κυρίως, υπηκόων που διαμένουν ημι-μόνιμα στην ευρύτερη του οικισμού περιοχή και είναι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας.

Λόγω της τουριστικής δυναμικής του οικισμού και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού διερχομένων σκαφών αναψυχής, έχει τεθεί το ζήτημα δημιουργίας καταφυγίου ελλιμενισμού τουριστικών και λοιπών σκαφών στο Δ. Δ. Καλυβών.

Σήμερα ανατίθεται στην ανάδοχο εταιρεία να παρέχει στον Δήμο Αποκορώνου υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων βιωσιμότητας και την οικονομοτεχνική ανάλυση για τη δημιουργία καταφυγίου ελλιμενισμού τουριστικών και λοιπών σκαφών στο Δ. Δ. Καλυβών 

Αρχικά, θα αποτυπωθεί και αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και εμπεριστατωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Με βάση τα ανωτέρω, θα εξετασθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οργάνωσης του Καταφυγίου Ελλιμενισμού Τουριστικών και λοιπών Σκαφών στο Δ.Δ. Καλυβών, με βάση τα μακρό-οικονομικά και μικρό-οικονομικά δεδομένα και συγκεκριμένες παραδοχές, ενώ θα αποτυπωθεί και η αποτελεσματική στρατηγική εκμετάλλευσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής. 

Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να μελετηθούν τα εξής: 
1.    Σκοπιμότητα της Επένδυσης
2.    Τεχνική περιγραφή της Επένδυσης
3.    Προϋπολογισμός της Επένδυσης
4.    Οικονομική αξιολόγηση της Επένδυσης
5.    Πλάνο εκμετάλλευσης
6.    Υπολογισμός εσόδων – εξόδων
7.    Χρήση επενδυτικών εργαλείων
8.    Σενάρια βιωσιμότητας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα συμβάλλουν καθοριστικά, ώστε ο Δήμος Αποκορώνου να έχει στη διάθεση του όλα τα δεδομένα για τη λήψη των ορθών αποφάσεων για την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία της σχεδιαζόμενης επένδυσης.