Έχουν  γίνει  πλέον ρουτίνα οι συνεχείς  δραματικές εκκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου βαθμού, προς την  Κεντρική Εξουσία, αλλά και  οι Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των τοπικών εκπροσώπων μας,  για την ανάγκη χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων υποδομής του Νομού μας που καρκινοβατούν πολλές δεκαετίες προς δόξαν της αξιοπιστίας  των προεκλογικών  υποσχέσεων ,για την δήθεν άμεση υλοποίηση τους ,ενώ διαψεύδονται  ,μόλις κατακαθίσει ο  εκλογικός  <<κουρνιακτός>>… 

<<Φωνή βοώντος εν τη ερήμω>>…

Το  πρώτο (1ο) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  του Νομού μας πραγματοποιήθηκε ,με επιτυχία ,στις 23,24, 25 Ιουνίου  του 2005, με την ενεργό συμμετοχή  εκπροσώπων  δεκάδων  κοινωνικών και πολιτικών αιρετών  φορέων, έθεσε ,για  πρώτη  φορά , με σαφήνεια , οραματικούς μεν, αλλά συνάμα  απόλυτα ρεαλιστικούς στόχους ,για την ανάπτυξη του νομού μας, με παράλληλη  κάλυψη  του 

 Τονίστηκε τότε ότι πρώτος βασικός  στόχος ήταν η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, η οποία αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός, τονίστηκε τότε,  πρέπει να έχει περιφερειακή διάσταση και αυτό θα επιτευχθεί με την πλήρη αντιστροφή των χρηματοδοτήσεων των Π.Ε.Π. σε σχέση με τα τομεακά προγράμματα.  Στο Γ’ ΚΠΣ τα ΠΕΠ (από   τις Περιφέρειες)διαχειρίστηκαν περίπου το 21% και τα τομεακά(από τα Υπουργεία) το 79% του συνολικού προϋπολογισμού.  
Η σχέση αυτή ,τονίστηκε επίσης, πρέπει να αντιστραφεί στο Δ΄ Κ.Π.Σ., ώστε να έχει αντίκρισμα η επονομαζόμενη <<ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ>>…

<<Τα ΠΕΠ δεν πρέπει να χρηματοδοτούν έργα εθνικής κλίμακας (που πρέπει να χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους) όπως γίνεται μέχρι σήμερα, άλλα έργα τοπικής κλίμακας.
Οι περιφέρειες πρέπει να ωφελούνται, ιδιαίτερα, από τα διαρθρωτικά ταμεία, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύγκλισης και να γίνει πράξη και όχι μόνο μεγαλόστομο σύνθημα, η λεγόμενη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>
Οι αναπτυξιακοί , λοιπόν ,στόχοι  τέθηκαν τότε , όμως  το ερώτημα που τίθεται αμείλικτο  είναι ,δέκα  χρόνια  μετά,  αν υλοποιήθηκαν  η  αν έμειναν γράμμα κενό…
Αξίζει, λοιπόν , να αποπειραθούμε  να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση του κατά πόσον ,  η Πολιτεία κατά βάση  , ανταποκρίθηκε  στα αιτήματα  του λαού του Ηρακλείου η αν επέδειξαν  αμέλεια η αδυναμία επίλυσης τους.

Οι  κύριοι ΣΤΟΧΟΙ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  αυτού  ήταν : 

1)  Η ολοκλήρωση των οδικών έργων του Νομού (Βόρειος, Νότιος Άξονας, Κάθετοι Άξονες, Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
-Ο Βόρειος  Εθνικός  Άξονας (ΒΟΑΚ) καρκινοβατεί 50 ολόκληρα χρόνια, μόνο δε  το 13% του συνολικού του μήκους  είναι ,σήμερα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και με νησίδα στη μέση, παρέχοντας στοιχειώδη οδική ασφάλεια .Απαιτείται  η ολοκλήρωση του…
Ο μόνος  κάθετος άξονας  που παραδόθηκε στην κυκλοφορία  ,το 2009,είναι ο δρόμος ΑΡΧΑΝΕΣ-ΧΟΥΔΕΤΣΙ-ΠΥΡΓΟΣ, εποπτείας  της τότε ΝΑΗ, ο οποίος  αν δεν συνέβαινε η απρόσμενη καθίζηση της Λιγορτύνου , θα είχε παραδοθεί,ήταν έτοιμος, από  τον Σεπτέμβρη του 2006.
Οι κάθετοι Άξονες Ηράκλειο- Βιάννος  και Ηράκλειο-Τυμπάκι , +
παρά τα σημαντικά βήματα  που έχουν υπάρξει ,(Στον  μεν  πρώτο εκκρεμούν οι απαραίτητοι οδικοί κόμβοι και μερικοί συνδετήριοι οδοί, στον δε δεύτερο αποπεράτωση των προβλεπομένων κοιλαδογεφυρών και σηράγγων. Άρα απαιτούν γενναίες ,επί πλέον, χρηματοδοτήσεις για την αποπεράτωση τους.
Ο διαβόητος λεγόμενος δε ΝΟΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ,παρά τις  αλλεπάλληλες  εξαγγελίες ,πολλές δεκαετίες πρίν ,δεν έχει ξεκινήσει ακόμα…
Το δε επαρχιακό και  αγροτικό δίκτυο  είναι  προβληματικά και ευάλωτα στις ισχυρές βροχοπτώσεις…

2) Να λειτουργήσει το Λιμάνι στο Νότο, ως η «νότια πύλη της Ευρώπης».
(ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ-Ο.Λ.Η.- Ο.Τ.Α)
-Η  όλη  προσπάθεια που έγινε  , για την δημιουργία μεγάλου   σταθμού μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων κινεζικών συμφερόντων,  ενέργεια  η οποία  ,όπως φάνηκε, δεν είχε   ούτε  την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών     ναυάγησε  στον κόλπο της  Μεσσαράς . 
 Η δημιουργία ενός τέτοιου  χρήσιμου λιμανιού στο Νότο  πρέπει να  χωροθετηθεί και  να σχεδιασθεί με την απαιτούμενη σοβαρότητα  και να υπηρετεί πρωταρχικά την τοπική  οικονομία της μεγαλονήσου( εμπόριο και τουρισμό κλπ) και δευτερευόντως  τα συμφέροντα της Ασιατικής υπερδύναμης, με παράλληλη προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος…

3) Τα Αλιευτικά Καταφύγια . 
(ΕΥΘΥΝΗ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ )
-Τα αλιευτικά καταφύγια στις νότιες ακτές(Άρβης, Κερατόκαμπου Τσούτσουρα, Κόκκινου Πύργου κλπ) αλλά και της Παντάνασσας ,στην  βόρεια ακτή παρά τα προβλήματα της προσάμμωσης ,σε κάποια από αυτά, λειτουργούν  από ικανοποιητικά έως οριακά.
Η <<στοιχειωμένη  >>  δε ημιτελής, για δεκαετίες, Μαρίνα των Μαλλίων  , αποτελεί μνημείο εις δόξαν της ελληνικής γραφειοκρατίας.

4)το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου,  και το Αεροδρόμιο Τυμπακίου 
(ΕΥΘΥΝΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΑΜΥΝΑΣ  )
-Μετά την πολύχρονη(από την δεκαετία του 1990) περιπέτεια  της  λύσης του <<λοξού διαδρόμου>> στο αεροδρόμιο <<Νίκος Καζαντζάκης>>  και την επιλογή της λύσης του αεροδρομίου Καστελλίου,(μετά το 2000)  ,έχουμε έκτοτε αλλεπάλληλες αναβολές, που δίδουν την  εικόνα εμπαιγμού…
Πέραν του γεγονότος ότι θα αποτελέσει το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό έργο  ,για την οικονομία της Κρήτης, αποτελεί και την ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟ της αξιοπιστίας της πολιτικής εξουσίας ,πού ούτως η άλλως δοκιμάζεται.

Όσο δε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τυμπακίου ,παρά τις κατά καιρούς  υποσχέσεις  των <<αρμοδίων>>, δεν έχει λειτουργήσει  ακόμη σε όφελος των εξαγωγών ,προς την Ευρώπη, των αγροτικών μας προϊόντων .


5) Τα Φράγματα (Φανερωμένης, Πλακιώτισσας, Ασιτών - Πρινιά, Αμιρών - Αγ. Βασιλείου, Καλαμίου, Δαμανίων, Αρμανωγείων, Χαλαυριανού κ.λ.π., καθώς και του Αποσελέμη) για  να  καλύπτουν τις αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες του Νομού μας και να πολλαπλασιάσουν την Αγροτική μας παραγωγή.
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
-Το   φράγμα της  Φανερωμένης έχει  μεν τελειώσει  , εκκρεμεί όμως  η εκτροπή του Πλατύ Ποταμού ,για τον  εμπλουτισμό  του ,ώστε να  μπορέσει να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της πεδιάδας  της Μεσσαράς.
-Το φράγμα του Αποσελέμη μετά την  καταλυτική  συνάντηση εργασίας  με πρωτοβουλία της  ΝΑΗ ,τον Φεβρουάριο του 2005, ήρθησαν ,σε μεγάλο βαθμό οι επιφυλάξεις  των εναντιούμενων στην κατασκευή του ,οι οποίες περιορίστηκαν ,όχι πλέον στην σκοπιμότητα αλλά στην  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Έκτοτε ,παρά τις καθυστερήσεις  το έργο έχει προχωρήσει  ικανοποιητικά.
Αποπερατώθηκε το <<σώμα >> του φράγματος ,γέμισε με  νερό και κατασκευάστηκε  το  εργοστάσιο  διύλισης  και χλωρίωσης του νερού .Με αργό ρυθμό, λόγω εύρεσης μη συμπαγούς εδάφους ,  προχωράει η κατασκευή της σήραγγας ,μέσω της οποίας θα παροχετευθούν τα νερά του χώνου του Οροπεδίου στο φράγμα…
-Το φράγμα της Πλακιώτισσας έχει γίνει το  νέο <<γεφύρι της Άρτας>>, 55 περίπου χρόνια  μετά την  σύλληψη του ως ίδέα.
-Αν εξαιρέσει  κανείς τα φράγματα  Δαμανίων, Αρμανωγείων  και του Χαλαυριανού  Ποταμού ,τα οποία   έχουν τελειώσει ,τα υπόλοιπα   καθυστερούν ανησυχητικά…


6) Την λειτουργία του Νομαρχιακού Οργανισμού αναδιάρθρωσης των αμπελώνων του Νομού προς την κατεύθυνση παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού & οινοστάφυλων εξαιρετικών ποικιλιών, που θα στηρίζεται σε μία σύγχρονων προδιαγραφών μητρική φυτεία εμβολιοληψίας  
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )
 
-Παρά την ύπαρξη  έγκυρότατης  επιστημονικής μελέτης διάσωσης του Κρητικού αμπελώνα από το 2006, η οποία ήταν  δωρεάν προσφορά ομάδας Γεωπόνων υψηλού επιπέδου(καθηγητών πανεπιστημίου και ερευνητών), εκπονήθηκε αργότερα μάλιστα και νέα ,με τα ίδια περίπου συμπεράσματα και οι δύο  παραμένουν στα συρτάρια  το όλο  δε θέμα φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, ενώ οι αμπελοκαλλιεργητές  ξεριζώνουν τα αμπέλια τους.

7) Ενα αναβαθμισμένο περιβάλλον & υψηλή ποιότητα ζωής.
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ )
-Δυστυχώς δεν έχει  βρεθεί λύση  για την ασφαλή διάθεση των  υγρών και στερεών αποβλήτων των σφαγείων  του νομού μας ,τα οποία ρυπαίνουν τα ποτάμια   και το περιβάλλον .Απαιτείται  εκσυγχρονισμός  των σφαγείων και  κατασκευή συστήματος αδρανοποίησης των υπολειμμάτων  σφαγής  ,πριν την ταφή τους.
-  Ενώ δε υπήρχε σχέδιο, από το 2006,   για την αντιμετώπιση της μάστιγας των κατσιγάρων ,κατά τα πρότυπα του Ισπανικού συνεταιριστικού  κολοσού της Τεχάρ ,στην ΚΟΡΝΤΟΒΑ, με την μετατροπή  των τριφασικών(λάδι,πυρήνα,κατσίγαρος) ελαιουργείων  σε διφασικά (λάδι, πούλπα – δηλ. λάσπη από΄΄πυρήνα αναμεμιγμένη  με κατσίγαρο) και την παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από την καύση της αποξηραινόμενης  <<πούλπας>>, η  προσπάθεια  όλη έχει σήμερα εγκαταλειφθεί.
Με την  διοχέτευση δε των κατσιγάρων στην ύπαιθρο ,πέραν της καταστροφής της χλωρίδας και της πανίδας  ,υπάρχει κίνδυνος δυσφήμησης του Κρητικού ελαιολάδου ότι παράγεται κάτω από απαράδεκτες ,περιβαλλοντικά, συνθήκες…

8) Το νέο Ηλεκτρικό Εργοστάσιο στη θέση «Κορακιά», παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 500 MW σε λειτουργία,  με καύση φυσικού αερίου και την πλήρη αξιοποίηση των ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή, Βιομάζα, κλπ.) 
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
-Η  υπογραφή του περίφημου  πρωτοκόλλου , έγινε το φθινόπωρο  του 2003, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΝΑΗ   και του Δήμου Γαζίου,  προέβλεπε   την υλοποίηση της ψηφισμένης πρότασης της ΝΑΗ , στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου , τον Μάρτιο του 2003,για  την κατασκευή μονάδας 2X250 MW , καύσης φυσικού αερίου ,στη   θέση Κορακιά, του Δήμου Γαζίου ,στα σύνορα των Νομών Ηρακλείου-  Ρεθύμνης .
 Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις των αρμοδίων  ,για την προώθηση του έργου  ,το όλο θέμα έχει μπλέξει  στο ιδιοκτησιακό  και έχει <<παγώσει>>, ενώ έχουμε υποδείξει  ,σε περίπτωση μη συμφωνίας με τους φερόμενους ιδιοκτήτες , την  νόμιμη μέθοδο της απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου…
-Οσον δε αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις ,από ιδιώτες, όμως  υπάρχει  το πλαφόν του 30%  της εγκατεστημένης συμβατικής ηλεκτρικής ισχύος, ως άνω όριο της συνολικής ισχύος των Α.Π.Ε,  που έχει  περίπου καλυφθεί  και έτσι τα όποια  κίνητρα  του νόμου  είναι χωρίς  πρακτική  αξία σήμερα.
 
9) Σύγχρονες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), αλλά και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.) και γενναία στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
-Μετά  το φιάσκο  του ΒΙΟΠΑ  Φοινικιάς και την  άκαρπη αναζήτηση νέου χώρου  το όλο θέμα εκκρεμεί ,ενώ, για το λόγο αυτό 5000 βιοτεχνίες λειτουργούν <<παράνομα >> ,εντός της πόλης του Ηρακλείου,

10) Να γίνει το Ηράκλειο όχι μόνο κέντρο του Εμπορίου, αλλά και φάρος του Πολιτισμού.  Η γενέτειρα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου και του Νίκου Καζαντζάκη, άλλωστε, το δικαιούται  και  να περιληφθούν τα ανακτορικά μινωικά κέντρα της Κνωσού, του λίκνου αυτού του ευρωπαϊκού  πολιτισμού, αλλά και της Φαιστού και άλλων, σε περίοπτη θέση στη λίστα της UNESCO των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που σήμερα λάμπουν δια της απουσίας τους.
(ΕΥΘΥΝΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
-Δυστυχώς  το δίκαιο αυτό αίτημα του Κρητικού λαού προσκρούει  στις διαθέσεις των μανδαρίνων του ΥΠ.ΠΟ., οι οποίοι παρεμβάλλουν ανυπέρβλητα εμπόδια ,σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι σημερινοί αρμόδιοι ενδιαφέρονται ελάχιστα η καθόλου. Αυτή  η  δυσάρεστη εξέλιξη  αποτελεί εμπόδιο   του να διεκδικήσει  το Ηράκλειο  ,στο μέλλον,  τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 11) Να γίνει ο Νομός μας ζηλευτός προορισμός, με αναβαθμισμένο το τουριστικό προϊόν του, για εκατομμύρια Τουρίστες, με προώθηση των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (θρησκευτικός, συνεδριακός, αθλητικός, μουσικός, κλπ.)
(ΕΥΘΥΝΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ )
-Παρά τις όποιες προσπάθειες  ο μεν αναπτυγμένος μαζικός τουρισμός έχει επηρεασθεί δυσμενώς  από την διεθνή  οικονομική κρίση ,ο δε εναλλακτικός  βρίσκεται στα πρώτα του βήματα.

15) τη δημιουργία νέων γηπέδων γκολφ,  καθώς και της ’’κοσμικής σύριγγας’’  του ΙΑΝΝΗ ΞΕΝΑΚΗ, στον Δήμο  Γουβών.
(ΕΥΘΥΝΗ   ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
Νέα  γήπεδα γκόλφ  δεν  φαίνεται να υλοποιούνται  πέραν των υπαρχόντων(Xερσόνησος κλπ) ,το δε  παραπάνω φιλόδοξο σχέδιο   έχει ,σήμερα, παγώσει .ενώ υπήρχαν από το 2005  σχετικές μελέτες και είχε γίνει η απαιτούμενη προεργασία…
 Το μνημείο   του μεγάλου Αρχιτέκτονα  και μουσουργού  κοσμικών ήχων και ,κατά δήλωση του Κρητικής καταγωγής ΙΑΝΝΗ ΞΕΝΑΚΗ , θα  αναβάθμιζαν  το τουριστικό προϊόν της Κρήτης  και  θα  πύκνωναν το τουριστικό ρεύμα προς το νησί μας.
Δυστυχώς  όμως οι παραπάνω αναπτυξιακοί στόχοι ,παραμένουν , μεν, διαχρονικά επίκαιροι και επιθυμητοί αλλά ανεκπλήρωτοι με κύρια ευθύνη της Πολιτείας ,που κωφεύει στις  πολύχρονες δραματικές  εκκλήσεις  των τοπικών αρχών …