Έγινε έτσι ο 21ος  Δήμος της Ελλάδας που λαμβάνει μια τέτοια απόφαση.

Ο Δήμος Πλατανιά ανακηρύχθηκε σε «ελεύθερη ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA» μετά και την σχετική απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου που ελήφθη κατά την τελευταία τακτική συνεδρίαση αυτού (την περασμένη Τετάρτη 29/6), μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Έγινε έτσι ο 21ος  Δήμος της Ελλάδας που λαμβάνει μια τέτοια απόφαση.

Όπως τονίστηκε από το Δήμαρχο Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκη

το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κίνημα εναντίον των συμφωνιών TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων), CETE (Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά) και TISA (Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών). Ήδη 1.800 και πλέον Δήμοι απ’ όλη την Ευρώπη έχουν κηρυχθεί ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες TTIPCETATISA». Παράλληλα, προσέθεσε ότι «ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι συμφωνίες TTIPCETA - TISA εγείρουν τεράστιο ζήτημα, αφού όχι μόνο προβλέπουν την ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση βασικών λειτουργιών των Δήμων, αλλά απαγορεύουν στο διηνεκές την επανάκτησή τους από τις δημοκρατικά εκλεγμένες τοπικές αρχές. Κατά συνέπεια, οι Δήμοι θα στερηθούν τον κορμό των δραστηριοτήτων τους χάριν των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν υπάρξει σοβαρές αντιδράσεις και πρωτοβουλίες Δήμων για να αποτραπεί η οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας και τα καταστροφικά αποτελέσματα της εφαρμογής της, έλαβε κατά πλειοψηφία την υπ. αρ. 205/2016 απόφαση για την ανακήρυξη του Δήμου Πλατανιά σε «TTIP-CETA-TISA Ελεύθερη Ζώνη», ο οποίος αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.