Δημοτικό Σχολείο από την Κρήτη, συνεργάστηκε με τη Νάξο και την Κύπρο σε Ευρωπαϊκό έργο για την αποδοχή της διαφορετικότητας. 
Η Ε1 τάξη του 19ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος etwinning, συνεργάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου Νάξου και το Δημοτικό Σχολείο Εγκώμης Κύπρου.

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα επίκαιρα και καυτά κοινωνικά θέματα της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας. Το Έργο διοργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς Πηνελόπη Κουγιουμτζίδου από την Κρήτη,  Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα από την Κύπρο και Ιωάννη Αξαόπουλο από τη Νάξο.  Σκοπός του Έργου ήταν οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν συναισθήματα κατανόησης, σεβασμού, αποδοχής για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα κοινωνικής/εθνικής προέλευσης, γλώσσας, θρησκείας, φύλου, εμφάνισης ή δυνατοτήτων μέσα από τη χρήση προγραμματισμού και την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών. Η αποδοχή και σεβασμός της διαφορετικότητας αφορούσε γενικά όλα τα δημιουργήματα στη γη όπως ζώα και φυτά. 

Το Έργο αποτελεί Δράση eTwinning του Προγράμματος “Erasmus+” και ως τέτοια συνέβαλε στη δικτύωση των εμπλεκόμενων σχολείων μέσω της χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ιδέες και εργαλεία για εμπλουτισμό της διδασκαλίας και την προώθηση της διαδραστικής και συνεργατικής μαθησιακής εμπειρίας.

Οι εκπαιδευτικοί ξεπέρασαν τα όρια της τάξης αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και αντάλλαξαν παιδαγωγικό υλικό και καλές πρακτικές, καθοδηγώντας τους μαθητές τους  όχι απλώς να έρθουν σε επαφή με παιδιά σε άλλη χώρα και να αναπτύξουν τις δεξιότητες στις ΤΠΕ, αλλά να προβληματιστούν ως προς τη διαφορετικότητα και τον αλληλοσεβασμό, να γνωρίσουν πολλές εκφάνσεις της διαφορετικότητας και να τις αξιοποιήσουν δημιουργικά, αλλά πολύ περισσότερο: να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να συμβάλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο σχολείο, βελτιώνοντας έτσι τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν είναι η δημιουργία ενός χωριού που επικρατεί ο Σεβασμός και από εκεί πήρε και το όνομά του «Σεβασμοχώρι». Σε αυτό το χωριό ο ένας αγαπά τη διαφορετικότητα του άλλου.


Επίσης δημιουργήθηκε ένα τραγούδι με στίχους που γράφτηκαν από το Δημοτικό Σχολείο της Κρήτης, μελοποιήθηκε από τη Νάξο και αποδόθηκε στην νοηματική από την Κύπρο.

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/E2RQukbWhLZSMgQTJJ9Xtbuw/r2iRHZGBfffpN5iqxZ7hRYTW

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook