Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη} 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.