Ατομικές ειδοποιήσεις σε συνολικά 421 οφειλέτες, με ληξιπρόθεσμες οφειλές που συνολικά ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ, έστειλε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με προθεσμία πέντε ημερών, μετά την εκπνοή της οποίας, όπως αναφέρει το Ίδρυμα, θα επισπευστούν οι διαδικασίες για τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα την Τετάρτη, σύμφωνα με to in.gr, η προθεσμία έχει οριστεί ώστε οι υπόχρεοι εργοδότες - οφειλέτες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους ή στον ειδικό διακανονισμό ή να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους.

Όταν λήξει η προθεσμία και εφόσον οι οφειλέτες δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών ή στον ειδικό διακανονισμό, τα αρμόδια όργανα των ταμείων είσπραξης εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταμειακών υπηρεσιών των υποκαταστημάτων θα επισπεύσουν άμεσα και χωρίς άλλη προειδοποίηση τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και άλλους νόμους μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων.