Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  στις 8 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).