Συνεδριάζει στις 6 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, η Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Ιεράπετρας.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας”