Σε συνέχεια του δημοσιεύματος των Χανιώτικων Νέων στις 17.06.2016 «..ότι δόθηκε πράσινο φως για τη κατεδάφιση των καμινάδων του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ..» κινητοποιήθηκαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων και η συλλογικότητα Ανοικτή Συνέλευση Κατοίκων Νέας Χώρας και το θέμα συζητήθηκε στην 15η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το απόγευμα της Πέμπτης.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων προτάθηκε η διερεύνηση από την Διοικούσα Επιτροπή της αξιοποίησης του εναπομείναντος εξοπλισμού και υιοθετήθηκαν οι προτάσεις: 

- Να ζητηθεί εγγράφως από τα μέλη του Τμήματος που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Χανίων να μην συναινέσουν στην έγκριση της κατεδάφισης των υψικαμίνων καθώς χωρίς την έγκρισή του Συμβουλίου δεν εκδίδεται άδεια κατεδάφισης από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων. 

-Να προταθεί στον Δήμο Χανίων με την συνδρομή του ΤΕΕΤΔΚ 

α) να ζητήσει άμεσα νέα γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ αναφορικά με την κατεδάφιση των καμινάδων του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ με στόχο την προστασία τους από την κατεδάφιση και παράλληλα να επιδιώξει την κήρυξή τους ως διατηρητέων από το ΥΠΕΚΑ. 

β) να διερευνήσει την κατάλληλη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (αντικατάσταση δρόμων με κοινόχρηστο χώρο γύρω από τις καμινάδες και τροποποίηση οικοδομικών γραμμών) και να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση και αξιοποίηση των υψικαμίνων και του κτίσματος με ουσιαστικό τρόπο.