Προχωρά το έργο σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνοντας ότι την περίοδο αυτή σε συνεργασία με τον ανάδοχο και τις συναρμόδιες  υπηρεσίες, θα γίνουν οι πρόδρομες εργασίες που είναι η καταγραφή, μελέτη, κοστολόγηση,  έγκριση δαπάνης και ακολούθως η μεταφορά των δικτύων κοινής ωφελείας όπως της ΔΕΗ, ΟΤΕ,  ΔΕΥΑΧ και άλλα.  Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι συμβατικές εργασίες του έργου.

Η ανακοίνωση του ΟΑΚ έχει ως εξής:

Αναφορικά με το έργο «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» , η με ημερομηνία 15-12-2014 υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης είναι σε ισχύ με ανάδοχο την «ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και διάρκειας  30 μήνες. 

Το έργο ως γνωστόν έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την πράξη 6880/14-6-2016 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνολικό κόστος της πράξης  8.165.104,18 € (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ). 

Την περίοδο αυτή σε συνεργασία με τον ανάδοχο και τις συναρμόδιες  υπηρεσίες , θα γίνουν οι πρόδρομες εργασίες που είναι η καταγραφή , μελέτη, κοστολόγηση,  έγκριση δαπάνης και ακολούθως η μεταφορά των δικτύων κοινής ωφελείας όπως της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΧ και άλλα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι συμβατικές εργασίες του έργου.

Συνεπώς ο ΟΑΚ ΑΕ δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης του Αρχής, θα υλοποιήσει  το έργο, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».