Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία το τριήμερο κλειστό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα” το οποίο διοργανώθηκε για υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου Αποκορώνου από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις τεχνικές που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης θέτοντας τα θεμέλια μιας νέας αντίληψης για συνεργατική, αποτελεσματική και ποιοτική Δημόσια Διοίκηση.

Ο Δήμος Αποκορώνου πιστεύοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέσω απόκτησης απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως άτομα αλλά και ως μέλη μιας ομάδας θα οργανώσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σειρά επιμορφωτικών δράσεων για το προσωπικό και τους αιρετούς του Δήμου