Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 18/07/2016 στις 11:00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα προς συζήτηση:

⦁    Ενημέρωση και γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017
⦁    Ενημέρωση και γνωμοδότηση για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό (Β φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2015 -2019