Το Αεροδρόμιο Ηρακλείου περιλαμβάνεται μεταξύ των πέντε Αερολιμένων της χώρας όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον μήνα Ιούνιο.

Πιο συγκεκριμένα τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κίνηση τον  Ιούνιο.

  Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

*ΑΘΗΝΑ                         1,9 (εκατομμύρια επιβάτες)
* ΗΡΑΚΛΕΙΟ                    969.308  (χιλιάδες επιβάτες)
* ΡΟΔΟΣ                         733.530 (χιλιάδες επιβάτες)
* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             576.097 (χιλιάδες επιβάτες)
* ΚΕΡΚΥΡΑ                       445.125  (χιλιάδες επιβάτες) 

Αύξηση 3,3% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού-εξωτερικού) τον Ιούνιο του 2016 

Επίσης, από τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιούνιο του 2016 προκύπτουν τα εξής :  

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια  6,5  εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+3,2% επιβάτες εσωτερικού και +3,3% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +3,3%.

20,1 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το εξάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, αύξηση  8,0% σε σχέση με το 2015 - Αύξηση 4,2% στο σύνολο των πτήσεων το εξάμηνο του 2016

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το εξάμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 189.008  (από τις οποίες 89.343 εσωτερικού και  99.665 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 4,2  % (+ 4,7 % στις πτήσεις εσωτερικού και + 3,8 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί  181.352 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εξάμηνο του 2016 έφθασε τα 20.083.702 παρουσιάζοντας αύξηση 8,0 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί  18.603.058 επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
6ΜΗΝΟ ΄15 :        181.352 ( χιλιάδες)                                  18.603.058 (εκατομμύρια)
6ΜΗΝΟ ΄16 :        189.008 (χιλιάδες)                                   20.083.702 (εκατομμύρια) 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :        +4,2%                                                         +8,0%