Έως το τέλος Ιουλίου έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου να υποβάλουν φάκελο συμμετοχής στον «2ο διαγωνισμό για την ανάδειξη καλών επιχειρηματικών πρακτικών και επιβράβευση της επιχειρηματικής Αριστείας για το Νομό Ηρακλείου» που προκηρύσσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου - μέλος του Enterprise Europe Network.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικής κουλτούρας, με την απόδοση της δέουσας σπουδαιότητας στο «επιχειρείν» και την ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάδειξη, προώθηση και την ευρύτερη εφαρμογή επιτυχημένων πρωτοβουλιών και τακτικών.

Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και όσες διακριθούν θα τιμηθούν σε ειδική επίσημη τελετή βράβευσης.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι τα εξής:

• Βραβείο καλής πρακτικής εξωστρέφειας επιχείρησης
• Βραβείο ανάληψης πρωτοβουλιών και επίδειξης ευαισθησίας σε θέματα περιβάλλοντος και εφαρμογής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης
• Βραβείο ανάδειξης επωνυμίας μέσω ποιότητας προϊόντος, υπηρεσίας, ή διαδικασίας
• Βραβείο καλύτερης επιχείρησης σχετικής με τις υπηρεσίες του τουρισμού
• Βραβείο ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στην τεχνική Γραμματεία, που έχει συσταθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή στη 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία έχει ορισθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και αποτελείται από:

• Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Τον πρόεδρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
• Τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης/ Παράρτημα Κρήτης
• Τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης
• Εκπρόσωπο της Περιφέρεις Κρήτης αρμόδιο σε θέματα περιβάλλοντος