Αύριο Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο ΕΒΕ Χανίων, στον 2ο όροφο υπογράφονται οι κάτωθι μελέτες μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και αναδόχων που αφορούν σε 'Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων τουριστικής περιοχής Αλμυρίδας και οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου” :

1) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
2) Οριστική Υδραυλική μελέτη
3) Οριστική μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού
4) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε)