Προσωρινή Διαταγή ,"ανάσας", για  την υπερχρεωμένη οικογένεια  από το Λασίθι με την μητέρα  υπερχρεωμένη σε μία  τράπεζα  με 7 τραπεζικά προϊόντα ( 4 ως οφειλέτρια  και σε 3 ως  εγγυήτρια) συνολικό ποσό  χρέους 192.702,92 Ευρώ,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,η σύζυγος αποφάσισε να ρυθμίσει τα χρέη της, με την ένταξή της   στον 3869/2010,καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το μηνιαίο εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι 548,63 ευρώ / μηνά από την σύνταξη της μητέρας, και από τον μισθό του πατέρα , ως εποχιακά εργαζόμενο ,  περίπου 860 ευρώ 

Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στο ποσό των 1.360,ευρώ περίπου,

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια συζυγος, είναι

1.κύρια κατοικία ( 100% δική της) μονοκατοικία  172 ,47 τμ  κτίσμα του 1950 , κυριότητας της ίδιας 100%  σε οικόπεδο 127,83 τ.μ ,κυριότητας της ίδιας 100 %
2. ισόγειο 38,71 τμ από το 1900 , κυριότητας της ίδιας 100%, σε οικόπεδο 48,78 τ.μ ,κυριότητας της ίδιας  κατά  50%
3. αποθήκη 10 τ.μ από το 1900 ,κυριότητας της ίδιας 50% σε οικόπεδο 15 τμ , κυριότητας της ίδιας 50%
4. αποθήκη 14,96 τ.μ,  από το 1985 ,κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό 50%, σε οικόπεδο 40,50 τ.μ, κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό 50 %
5. οικόπεδο 50,14 τμ κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό  100%
6.αγροτεμάχια συνολικά 3 αγροτεμάχια  - τα 2  μονοετής καλλιέργειάς ( 2.000 και 250 τ.μ) και 1 με ελιές  6000τ.μ  όλα κυριότητας της ίδιας κατά ποσοστό100%
7.ένα  αυτοκίνητο  με κυριότητα 50 % με τον σύζυγο

Το Ειρηνοδικείο της Νεαπόλεως Λασιθίου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  η δανειολήπτρια, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχειν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της οφειλετριας, μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2017 .
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της δανειολήπτριας
4)Ορίζει μηνιαία καταβολή 200 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστωτικές απαιτήσεις, έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  την τρίτεκνη μητέρα  ,στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως αυτός  τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική " ανάσα" για την υπερχρεωμένη οικογένεια , είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία 
Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140