Υπεγράφησαν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, οι συμβάσεις για την ανάθεση των μελετών, Των Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων και Προμελέτη Έργων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου, από τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τους ανάδοχους μελετητές, 

1) Ιωάννη Δήμου, Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Msc
(για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:"Οριστική Υδραυλική Μελέτη Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων και Προμελέτη Έργων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου”)

2) Όλγα Χαιρέτη, Διπλ.. Ηλ/λόγο Μηχανικό
(για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:"Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων και Προμελέτη Έργων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου”)

3) Μιχαήλ Χονδρό, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Ακτομηχανικό
(για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:"Οριστική Μελέτη Υποθαλάσσιου Αγωγού  Διάθεσης Επεξεργασίας Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου”), &

4) το Μελετητικό γραφείο Αικ. Μουντάκη & ΣΙΑ Ε.Ε. 
(για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε) του έργου: Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού Καμπιών και Άσπρου” ).

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η περιοχή των Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου  βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Βάμου, του Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Τα έργα περιλαμβάνουν τους αγωγούς συλλογής των λυμάτων της Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και των Οικισμών και μεταφοράς τους σε κεντρικό αντλιοστάσιο στη χαμηλότερη θέση της περιοχής. Το κεντρικό αντλιοστάσιο θα αντλεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), μέσω καταθλιπτικού αγωγού. Η Ε.Ε.Λ. θα είναι κλειστού τύπου compact και θα λειτουργεί με τη μέθοδο ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό. Τα επεξεργασμένα λύματα θα μεταφέρονται στη συνέχεια μέσω αγωγού υπό πίεση σε θέση ανατολικά της μαρίνας Αλμυρίδας, όπου μέσω φρεατίου φόρτισης θα διοχετεύονται σε υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσής τους στη θάλασσα.

Συνεχίζοντας, ο δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι με το έργο αυτό προσδοκάμε να λύσουμε το αποχετευτικό πρόβλημα της τουριστικής περιοχής της Αλμυρίδας και των γύρω οικισμών καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες για προστασία του περιβάλλοντος και να προσδώσουμε επιπλέον προστιθέμενη αξία & αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή.