Με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Κρήτης εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου “Έργα διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (αποχετευτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) Οικισμού Καλύβες του Δήμου Αποκορώνου”.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ έδειξαν ότι με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών η περιοχή είναι περιβαλλοντικά “καθαρή”, καθώς και το σύνολο των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Επιπρόσθετα, οι μηδενικές συγκεντρώσεις μικροβιολογικών παραμέτρων που μετρήθηκαν στα επιφανειακά νερά στο σύνολο των σταθμών δειγματοληψίας πέριξ της εξόδου του αγωγού διάθεσης των λυμάτων τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δεν παρατηρούνται στην παράκτια θαλάσσια περιοχή των Καλυβών ίχνη διαχρονικής οργανικής ρύπανσης.

Καταλήγοντας ο δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, υπενθύμισε ότι η αδειοδότηση επιτεύχθηκε έπειτα από συγκεκριμένες ενέργειες που ξεκίνησαν από τις αρχές του 2015 και σήμερα βάσει αυτών τεκμηριώνεται επίσημα η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί ξανά απ' το περυσινό καλοκαίρι ήταν ήδη ορατή σε αλιείς και λουόμενους η καθαρότητα και η βελτίωση της εικόνας των υδάτων και του βυθού, ενώ παράλληλα εξαλείφθηκαν οι οσμές του παρελθόντος.